Skip to content

ACF- Regionalni sastanak u Sisku

03.05.2023. održali smo regionalni sastanak s našim partnerima ALD Sisak / LDA Sisak u Sisku . Detaljno smo upoznali partnere s metodologijom koju smo napravili za praćenje Europskog stupa socijalnih prava na nacionalnoj razini. Cilj narednog perioda izraditi je metodologiju praćenja ESSP-a na regionalnoj razini kako bi naši partneri ALD Sisak kontinuirano mogli pratiti implementaciju ESSP-a na području Sisačko- moslavačke županije.

Veselimo se nastavku uspješne suradnje!

Projekt “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

#acfcroatia#acfhrvatska#acfsrednjiprojekti

Skip to content