•  

    Povodom Svjetskog dana beskućnika, Nacionalni susret o beskućnicima održavao se u Rijeci 10. i 11. listopada. Program susreta započeo je javnom akcijom na Korzu gdje su udruge koje skrbe o beskućnicima predstavile svoj rad nakon čega j... read more

  •  

    Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo nam je odobren novi projekt “Razvoj programa društveno korisnog učenja za aktivni angažman studenata u području prevencije beskućništva i socijalnog uključivanja beskućnika“ financiran iz E... read more

  •  

    U sklopu projekta „Osnaživanje učenika đačkih domova za aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvu kroz aktivnosti organizacija civilnog društva“ financiranog od strane Grada Zagreba, održali smo prvu edukativnu radionicu. Projek... read more

  •  

    U sklopu projekta „Osnaživanje učenika đačkih domova za aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvu kroz aktivnosti organizacija civilnog društva“ financiranog od strane Grada Zagreba, održali smo drugu edukativnu radionicu. Radion... read more