Skip to content

Sudjelovanje na konferenciji udruge Terra

Dana 31.01.2023. sudjelovali smo na završnoj konferenciji projekta „Izazovi pružanja zdravstveno socijalnih usluga ranjivim skupinama našeg društva“ putem zoom-a. Imali smo prilike čuti primjere iz prakse u radu s ranjivim skupinama u pružanju usluga smanjenja štete ovisnicima. Ovo je metoda koja se koristi kako bi se kod ovisnika sprječio razvoj bolesti poput HIV-a, hepatitisa i sifilisa koji se prenose djeljenjem iste opreme za uzimanje droge.

Na ovaj način štiti se zdravlje ovisnika kako bi im se mogla pružiti psihološka pomoć te se čuva održivost zdravstvenog sustava prevencijom zdravstvenih rizika. Na ovaj način radi se na ostvarenju 16. načela Europskog stupa socijalnih prava- pružanje zdravstvene zaštite. Udruga Terra, članica Hrvatske mreže za beskućnike, kontinuirano radi na ostvarenju 19. načela Europskog stupa socijalnih prava pružajući usluge beskućnicima za njihovo socijalno uključenje.

CERANEO također radi na primjeni Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj kroz svoj projekt „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj“. Projekt “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.“

Skip to content