Skip to content

Dolazak doktorandice na studijski boravak u suradnji s CERANEO-om

U sklopu „Marie Curie Innovative Training Network” (MSCA-ITA) projekta „RE-DWELL- Delivering affordable and sustainable housing in Europe” (www.re-dwell.eu), early stage researcher  (doktorandica) Anna Martin dolazi na studijski boravak na Katedru socijalne politike, u partnerstvu s udrugom CERANEO (secondments), od 16.01.2023. do 17.03.2023.

Svrha boravka je provedba istraživanja u području stanovanja i stambene politike, a kojeg će kolegica Anna Martin provesti u suradnji s co-supervisorom prof. dr. sc. i predsjednikom CERANEO-a Gojkom Bežovanom i udrugom CERANEO. Područje stanovanja tema je kojom se CERANEO bavi i za čiju održivost se zalaže kroz više projekata već dugi niz godina. Trenutno kroz projekt „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj“ osnažuje kapacite civilnog društva i drugih dionika za primjenu Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj. Kroz boravak kolegice Anne pomoći će joj u provedbi i diseminaciji rezultata ove studije važne za područje stanovanja i primjene 19. načela Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj.

Anna je early stage researcher na Institutu za sociologiju u sklopu Centra za društvene znanosti u Budimpešti, a uz to je doktorandica na Sveučilištu Corvinus u Budimpešti gdje provodi doktorsko istraživanje na temu stambene krize i priuštivog stanovanja, pri čemu se fokusira na kauzalnost mehanizama i konfliktnih paradigmi koji oblikuju današnju stambenu krizu u Europi.  Anna je stekla diplomu dvostrukog preddiplomskog studija Znanosti o okolišu u sklopu Erasmus+ stipendije na Švedskom Sveučilištu Znanosti o okolišu i Sveučilišta u Kopenhagenu. Anna se bavila i aktivizmom, pa je tako bila volonterka za Redford Centar u SAD-u te Brigitte Bardot fundaciju u Francuskoj. Osim toga, upoznala je i intervjuirala mnogo osoba iz medija i javnog svijeta koje se bave aktivizmom pa ako ju sretnete na hodniku, slobodno ju pitajte za iskustva, ona će ih rado podijeliti.

Veselimo se radu s Annom!

Projekt “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj” podržan kroz Fond za aktivno građanstvo sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Skip to content