Skip to content

Potpisan ugovor za projekt “A gdje si ti, reaktivacija i reintegracija mladih u NEET statusu”

CERANEO je potpisao ugovor za projekt „A gdje si ti, Reaktivacija i reintegraacija neaktivnih mladih u NEET statusu (UP.01.2.0.04) kao dio poziv „Pronađi me!- provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu.

Nositelj projekta: CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija

Partneri:

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Zagreb
 • Hrvatska mreža za beskućnike
 • Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pula
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Pula

Kratki opis projekta: Prema posljednjim podacima EUROSTAT-a, Hrvatska se nalazi na vrhu ljestvice po broju mladih u NEET statusu. Takozvane meke vještine, ova skupina mladih uglavnom ne stječu od roditelja ni u školi, dok je njihov značaj za uključivanje u društvo, posebice u okolnostima današnje ekonomije, velik. Stručnjaci vide da mladi nisu adekvatno informirani, ni o svojim pravima kao ni o mogućnostima na tržištu rada. Također ukazuju na potrebu za specifičnijim edukacijama u kojima bi mladi jasno prepoznali doprinos vlastitom zapošljavanju, bilo da se tiču vještina ili su usmjerene prema zanimanjima koja su tražena na tržištu rada. Upravo na tragu detektiranih potreba definiran je cilj projekta kao i projektne aktivnosti koje će doprinijeti njegovom ostvarenju. Cilj projekta je omogućiti pristup i aktivno sudjelovanje na tržištu rada neaktivnim NEET mladim osobama s područja Grada Zagreba i Istarske županije.

Cilj projekta: Projektom će nekativnim mladima u NEET statusu biti osnažene meke te transverzalne vještine kao važan zalog za pokretanje procesa reaktivacije i reintegracije korisničke skupine. Također, osigurat će se informiranost korisničke skupine o tržištu rada te će se neaktivne mlade u NEET statusu uključiti u verificirane programe obrazovanja odraslih sukladno njihovim interesima, kompetencijama te dosadašnjem obrazovanju.

Projekte aktivnosti:

 • Sastanci projektnog tima
 • Izrada i tisak promotivnih materijala
 • Početna i završna konferencija
 • Prijenos znanja i iskustva na temu NEET populacije za partnerske organizacija i ključne lokalne dionike
 • Razvoj ciljanih programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina
 • Rad terenskih radnika na privlačenju osoba u aktivnosti – identifikacija mladih u NEET statusu
 • Privlačenje neaktivnih NEET osoba u aktivnosti traženja posla putem sportskih i kulturnih sadržaja
 • Izrada individualnih planova aktivnosti za mlade u NEET statusu
 • Provedba ENTRE – YOU programa za mlade u NEET statusu
 • Pružanje usluga mentorstva i savjetovanja neaktivnim mladim NEET osobama u statusu beskućnika
 • Informiranje o kretanjima na tržištu rada, alatima za traženje posla, pisanju životopisa
 • Gostovanje na televiziji i radio emisijama

Razdoblje provedbe projekta: 06. srpnja 2021. – 06. srpnja 2023.

Ukupna vrijednost projekta: 1.161.275,97 kuna

Financiranje: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (91,89%), te iz sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske (8,11%)

Više o projektu na mrežnoj stranici: https://neet.hr/

https://strukturnifondovi.hr/     https://www.esf.hr

Skip to content