Skip to content

Potpisan ugovor za projekt “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva”

CERANEO je potpisao ugovor za projekt „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj“ koji će se financirati kroz Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

INFORMACIJE O PROJEKTU:

Nositelj projekta: CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija

Partneri projekta:

Udruga “MI”- Split

Agencija lokalne demokracije Sisak

Mreža udruga ZAGOR

Hrvatska mreža za beskućnike

Norwegian Social Research (NOVA), Oslo Metropolitan University

Kratki opis projekta:

Hrvatska ima ograničene kapacitete za praćenje i prilagodbu razvoja socijalnih politika usmjerenih inovativnoj socijalnoj državi koja uzima u obzir nove socijalne rizike i uključuje organizacije civilnog društva. Sve veći broj građana ovisi o organizacijama civilnog društva u pogledu podmirivanja socijalnih potreba. Istovremeno problem je dodatno produbljen pandemijom COVID-19 i ekonomskom krizom koja je uslijedila.

Šira javnost i relevantni dionici nisu dovoljno upoznati s konceptom Europskog stupa socijalnih prava i Akcijskog plana Europskog stupa socijalnih prava stoga je opći cilj upoznati zainteresiranu javnost i relevantne dionike s navedenim te ih osnažiti za implementaciju u cilju europeizacije i modernizacije socijalne države. Do kraja projekta zajedničkim će se naporima projektnih partnera i svih uključenih dionika nastojati stvoriti preduvjeti za poboljšanu kvalitetu života u lokalnim zajednicama i na širem području Republike Hrvatske.

Ciljevi projekta:

Opći cilj: Osnažiti zagovaračke kapacitete OCD-a i drugih dionika za praćenje i implementaciju Europskog stupa socijalnih prava (ESSP) na nacionalnoj i lokalnoj razini

Specifični ciljevi:

1.utjecati na donošenje i implementaciju javnih politika temeljenih na dokazima u područjima ESSP-a na nacionalnoj razini

2.osnažiti kapacitete ključnih dionika na lokalnim razinama vezano uz zagovaranje i utjecaj na politike u području ESSP-a

3.zagovaranje prava ranjivih skupina prema prioritetima Akcijskog plana ESSP-a

Aktivnosti projekta:

Glavne aktivnosti projekta su:

1.izrada metodologije praćenja Europskog stupa socijalnih prava

2.analiziranje relevantnih EU i nacionalnih socijalnih politika, propisa i praksi

3.provedba empirijskog istraživanja s ciljem dobivanja uvida u percepciju ključnih dionika u području ESSP-a

4.regionalne edukacije zainteresiranih dionika i partnera

5.pružanje podrške partnerskim organizacijama za izradu analiza i praćenje te utjecaj na ESSP politike na lokalnoj razini

6.izrada priručnika za socijalnu integraciju ranjivih skupina u statusu stambene isključenosti s posebnim naglaskom na stanovanje ranjivih skupina (19. stup ESSP)

7. organizacija panel rasprave koja će problematizirati pitanja stanovanja s posebnim naglaskom na stanovanje ranjivih skupina (19. stup ESSP-a)

8. organizacija završne konferencija

Razdoblje trajanja provedbe projekta: 01. rujna 2022.- 30. studenog 2023.

Financiranje: projekt je financiran iz Fonda za aktivno građanstvo u iznosu od 89.258, 86 eura

Kontakt osobe:

Ivona Tomurad, ivona@ceraneo.hr

Ana Zadelj Kovač, ana@ceraneo.hr

Klara Vidović, klara@ceraneo.hr

Skip to content