Skip to content

Sudjelovanje na okruglom stolu Odbora Hrvatskoog sabora na temu mirovina

Dana 26.09.2022. predsjednik CERANEO-a prof. dr. sc. Gojko Bežovan kao panelist sudjelovao je na okruglom stolu „Kako povećati mirovine?“. Profesor je jasno i koncizno predstavio svoja razmišljanja nastala na temelju višegodišnjeg bavljenja temom mirovina. Prikazao je zašto je trenutni sustav mirovina s dominantnim drugim stupom neadekvatan i da bi njegovo ukidanje dovelo do boljeg standarda hrvatskih umirovljenika te im omogućilo primjerenu mirovinu.

Primjerena mirovina jedno je od načela Europskog stupa socijalnih prava čijoj primjeni CERANEO teži u Hrvatskoj kroz projekt „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj“. Projekt “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj” podržan kroz Fond za aktivno građanstvo sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

U nastavku je poveznica putem koje možete pogledati snimku okruglog stola: https://www.youtube.com/watch?v=adp3Hmm3UC8

Skip to content