Skip to content

Inovativan model socijalnog uključivanja beskućnika, osnaživanja stručnjaka i jačanja kapaciteta Hrvatske mreže za beskućnike

III. godina

Opći cilj Poziva „Pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i integraciji u život zajednice ranjivih odnosno socijalno osjetljivih skupina odnosno smanjiti i prevenirati socijalnu isključenost“ ostvarit ćemo kroz radionice psihosocijalne podrške i radionice podrške za pronalazak posla.

Inovativan model socijalnog uključivanja beskućnika, osnaživanja stručnjaka i jačanja kapaciteta Hrvatske mreže za beskućnike

CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija

Hrvatska mreža za beskućnike

1. rujna 2022. – 30. kolovoza 2023.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike RH

Trogodišnji program usmjeren pružanju psihosocijalne podrške beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva, osnaživanju stručnjaka u radu s beskućnicima te zagovaranju unaprjeđenja aktivne stambene politike u Hrvatskoj

Opći cilj Poziva „Pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i integraciji u život zajednice ranjivih odnosno socijalno osjetljivih skupina odnosno smanjiti i prevenirati socijalnu isključenost“ ostvarit ćemo kroz radionice psihosocijalne podrške i radionice podrške za pronalazak posla. Kroz radionice psihosocijalne podrške beskućnici će imati priliku raditi na svojim jakim stranama, osobinama i kvalitetama koje mogu iskoristiti za integraciju u zajednicu, prihvaćanju životnih okolnosti i realnih mogućnosti uz stvaranje osobnog plana za realizaciju želja/prioriteta te na cjelokupnom ponašanju. Na povećanje socijalne uključenosti i prevenciju beskućništva utjecat ćemo također kroz senzibilizaciju javnost, struke i donositelje odluka za potrebe ljudi koji žive u krajnjem siromaštvu te ćemo zagovarati prava beskućnika i stambeno isključenih osoba i drugih socijalno osjetljivih skupina izradom video uratka kojeg ćemo diseminirati na nacionalnoj razini.

  • Sastanci projektnog tima
  • Priprema, organizacija i provedba radionica psihosocijalne podrške beskućnicima
  • Priprema, organizacija i provedba radionica podrške za pronalazak posla
  • Priprema, organizacija i provedba supervizijskih radionica podrške za stručnjake zaposlene u prihvatilištima i prenoćištima
  • Osnaživanje kapaciteta HMB uključivanjem studenata po modelu društveno korisnog učenja
  • Organizacija 16. Nacionalnog susreta o beskućništvu
  • Priprema i održavanje završne konferencije programa te diseminacija programskih rezultata (te tiskanje publikacije s rezultatima projekta)

Ana Zadelj Kovač, mag. soc. pol.
ana@ceraneo.hr

Vesna Totić, dipl. soc. rad.
vesna@ceraneo.hr

Skip to content