Skip to content

Socijalna slika grada Zagreba za 2017. i 2018.

PREDSTAVLJENA SOCIJALNA SLIKA GRADA ZAGREBA

12. srpnja 2019. CERANEO je organizirao predstavljanje Komparativne socijalne slike Grada Zagreba za 2017. i 2018. „Izazovi provedbe smjernica Europskog stupa socijalnih prava u Gradu Zagrebu“. Socijalna slika dokument je koji priprema Socijalno vijeće Grada Zagreba i CERANEO. Ove godine, po prvi puta CERANEO je pripremio komparativnu socijalnu sliku za 2017. i 2018. kako bi se usporedilo kretanje socijalnih prava u devet područja: populacija, stanovanje, obitelj, odgoj i obrazovanje, zaposlenost i nezaposlenost, ekonomski indikatori, zdravstvo, socijalna skrb i sufinanciranje projekata i programa. Sukladno dostupnim podacima, sve dimenzije promatraju se u međunarodnom i europskom kontekstu, direktivama i preporukama te u okvirima nacionalnih politika i Socijalnog plana Grada Zagreba za razdoblje 2014.- 2020.

Na početku je prof. dr. sc. Gojko Bežovan dao široki okvir europskih smjernica i preporuka koje se promatraju unutar Socijalne slike.

Iva Mrdeža iz CERANEO-a prezentirala je uočene promjene u ovogodišnjoj Socijalnoj slici.

Preuzmi pdf

Skip to content