Skip to content

Evaluacija skrbi o beskućnicima i razvoj inovativnih programa prevencije i smanjenje rizika nastanka beskućništva

Podrška organizacijama pružateljima usluga za beskućnike u obliku informiranja, edukacije i evaluacije postojećih te razvoja novih programa skrbi o beskućnicima.

Preuzmi pdf

Evaluacija skrbi o beskućnicima i razvoj inovativnih programa prevencije i smanjenje rizika nastanka beskućništva

CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija

Udruga MoST iz Splita i Udruga Oaza iz Rijeke

Ministarstvo socijalne politike i mladih

studeni 2014. – studeni 2015.

Podrška organizacijama pružateljima usluga za beskućnike u obliku informiranja, edukacije i evaluacije postojećih te razvoja novih programa skrbi o beskućnicima.

  1. Izrada jedinstvenog upitnika za korisnike smještene u prihvatilišta/prenoćišta
  2. Izrada evaluacijskog upitnika za pružatelje skrbi beskućnicima
  3. Organiziranje fokusnih grupa u Splitu, Rijeci i Zagrebu
  4. Aktivnosti usmjerene na razvoj socijalnog mentorstva za beskućnike
  5. Izrada baze podataka za beskućnike

Projekt „Evaluacija skrbi o beskućnicima i razvoj inovativnih programa prevencije i smanjenje rizika nastanka beskućništva“ provodi se uz financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih.

Petra Drčić
petra@ceraneo.hr

Iva Mrdeža, mag. soc. pol.
iva@ceraneo.hr

Skip to content