Skip to content

Inovativan model socijalnog uključivanja beskućnika, osnaživanja stručnjaka i jačanja kapaciteta Hrvatske mreže za beskućnike

I. godina

Opći cilj Poziva „Pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i integraciji u život zajednice ranjivih odnosno socijalno osjetljivih skupina odnosno smanjiti i prevenirati socijalnu isključenost“ ostvarit ćemo kroz radionice psihosocijalne podrške i radionice podrške za pronalazak posla.

Inovativan model socijalnog uključivanja beskućnika, osnaživanja stručnjaka i jačanja kapaciteta Hrvatske mreže za beskućnike

CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija

Hrvatska mreža za beskućnike

01. rujna 2020. – 31. kolovoza 2021.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike RH

Trogodišnji program usmjeren pružanju psihosocijalne podrške beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva, osnaživanju stručnjaka u radu s beskućnicima te zagovaranju unaprjeđenja aktivne stambene politike u Hrvatskoj

Opći cilj Poziva „Pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i integraciji u život zajednice ranjivih odnosno socijalno osjetljivih skupina odnosno smanjiti i prevenirati socijalnu isključenost“ ostvarit ćemo kroz radionice psihosocijalne podrške i radionice podrške za pronalazak posla. Kroz radionice psihosocijalne podrške beskućnici će imati priliku raditi na svojim jakim stranama, osobinama i kvalitetama koje mogu iskoristiti za integraciju u zajednicu, prihvaćanju životnih okolnosti i realnih mogućnosti uz stvaranje osobnog plana za realizaciju želja/prioriteta te na cjelokupnom ponašanju. Na povećanje socijalne uključenosti i prevenciju beskućništva utjecat ćemo također kroz senzibilizaciju javnost, struke i donositelje odluka za potrebe ljudi koji žive u krajnjem siromaštvu te ćemo zagovarati prava beskućnika i stambeno isključenih osoba i drugih socijalno osjetljivih skupina izradom video uratka kojeg ćemo diseminirati na nacionalnoj razini.

Šira javnost i relevantni dionici nisu dovoljno upoznati s konceptom Europskog stupa socijalnih prava i Akcijskog plana Europskog stupa socijalnih prava stoga je opći cilj upoznati zainteresiranu javnost i relevantne dionike s navedenim te ih osnažiti za implementaciju u cilju europeizacije i modernizacije socijalne države. Do kraja projekta zajedničkim će se naporima projektnih partnera i svih uključenih dionika nastojati stvoriti preduvjeti za poboljšanu kvalitetu života u lokalnim zajednicama i na širem području Republike Hrvatske.

 • Sastanci projektnog tima
 • Izrada i tisak promotivnih materijala
 • Početna i završna konferencija
 • Priprema, organizacija i provedba radionica psihosocijalne podrške beskućnicima
 • Priprema, organizacija i provedba radionica podrške za pronalazak posla
 • Priprema i organizacija dvodnevne radionica podrške za članice HMB pod nazivom „Kako do EU fondova? – radionica podrške za prijavu projekta za financiranje iz EU fondova“
 • Izrada i predstavljanje kraće dokumentarne reportaže – naglasak na osobe u nesigurnim i neadekvatnim uvjetima stanovanja
 • Priprema, organizacija i provedba supervizijskih radionica podrške za stručnjake zaposlene u prihvatilištima i prenoćištima
 • Sudjelovanje na godišnjim konferencijama FEANTSE
 • Osnaživanje kapaciteta HMB uključivanjem studenata po modelu društveno korisnog učenja
 • Organizacija 15. i 16. Nacionalnog susreta o beskućništvu

Iva Mrdeža Bajs, mag. soc. pol
iva@ceraneo.hr

Skip to content