Skip to content

Kako do posla za beskućnike? Izgradnja kapaciteta OCD-a i podrška integraciji beskućnika

Opći cilj projekta je pridonijeti socijalnoj integraciji i zapošljavanju beskućnika.

Preuzmi pdf

Kako do posla za beskućnike? Izgradnja kapaciteta OCD-a i podrška integraciji beskućnika

CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija

Grad Zagreb

Ministarstvo socijalne politike i mladih

studeni 2015. – studeni 2016.

  • unaprijediti znanja kroz primjere dobrih praksi zapošljavanja beskućnika i mogućnostima implementacije
  • senzibilizirati javnost o problematici zapošljavanja beskućnika
  • povećati suradnju i partnerstvo među ključnim dionicima na području beskućništva
  • povećati znanja i vještine beskućnika s ciljem veće konkurentnosti na tržištu rada
  1. Prikupljanje znanja o primjerima dobrih praksi i programima u području zapošljavanja beskućništva na nivou Hrvatske i zemalja EU
  2. Edukativna radionica o mogućnostima pružanje podrške pri zapošljavanju beskućnika u Zagrebu
  3. Fokusne grupe u Karlovcu, Varaždinu i Zagrebu s predstavnicima prihvatilišta i beskućnicima
  4. Praćenje individualnih planova zapošljavanja beskućnika – sudionika fokusnih grupa
  5. Okrugli stol u Zagrebu
  6. Tiskanje publikacije o rezultatima projekta, primjerima dobrih praksi i važnosti socijalne integracije beskućnika

Ovim projektom će se izgraditi kapaciteti dionika na lokalnim razinama za međusektorsku suradnju u sukreiranju i primjeni inovativnih modela zapošljavanja beskućnika, te razvoj preventivnih programa, te će time biti izberivi i ojačani za prijavu programa na natječaje u okviru Europskog socijalnog fonda. 

Takav angažman predstavlja određeno socijalno ulaganje / investiciju (definiranu u dokumentu SIP – Social investment package, te popraćenu posebnim izvještajem Europske komisije pod nazivom Confronting Homelessness in the European Union iz veljače 2013.) i stvara dodanu vrijednost projekta kao socijalni povrat ulaganja. Unatoč novoj zakonskoj regulativi prava beskućnika svode se na jednokratne novčane pomoći i privremeni smještaj u prihvatilištima koji se za većinu njih pretvara u stalni smještaj. U Hrvatskoj je zanemarena socijalna integracija beskućnika i nerazvijeni su modeli socijalnog uključivanja beskućnika.

U projekt će biti uključeni sami beskućnici kojima će se pružati šansa za razvoj novih vještina u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i predstavnicima prihvatilišta kako bi se uključili u život zajednice. Iskustvo rada na individualnim planu zapošljavanja beskućnika- sudionika fokusnih grupa temeljem izrađenih profila, identificiranih vještina i mogućnosti nezaposlenih beskućnika u suradnji s djelatnicima prihvatilišta, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i centra za socijalnu skrb u Karlovcu, Varaždinu i Zagrebu moći će se prenijeti u druge gradove (Rijeka, Split, Zadar, Dubrovnik, Kaštela, Osijek , Pula ) i razviti nacionalni model pružanja podrške pri zapošljavanju beskućnika.

Utjecat će se i na smanjenje diskriminacije beskućnika prilikom kreiranja mjera i aktivnosti zapošljavanja. Putem Hrvatske mreže za beskućnike diseminacija projektnih rezultata obuhvatit će širi krug dionika, javnosti i same korisnike da se aktivnije uključe u formiranje i zagovaranje novih modela prevencije i smanjenja beskućništva u Hrvatskoj. 

Projekt će pridonijeti razvoju inovativnih modela prevencije i borbe protiv beskućništva te razvoju socijalnih inovacija i socijalnog poduzetništva u području zapošljavanja beskućništva.

Projekt “Kako do posla za beskućnike? Izgradnja kapaciteta OCD-a i podrška integraciji beskućnika“ provodi se uz financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih.

Iva Mrdeža, mag. soc. pol.
iva@ceraneo.hr

Petra Bratoš, mag. soc. pol.
petra@ceraneo.hr

Skip to content