Skip to content

11. internacionalna ERNOP konferencija u Zagrebu

29. i 30. lipnja će se održati 11. međunarodna znanstvena konferencija naziva Philanthropy and crises – roles and functioning of philanthropy in times of societal upheavals. Domaćin konferencije ERNOP (vodeće europske mreže istraživača u području zakladništva i filantropije) je Pravni fakultet u Zagrebu, a CERANEO ima priliku sudjelovati kao partner.

Konferencija će se održati u prostoru Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije. Više možete pronaći u programu.

Skip to content