•  
  • 0

Ured za udruge Vlade RH objavio je kako je Vlada Republike Hrvatske usvojila Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2013. godini sjednici održanoj 27. veljače 2014. Prik... read more

  •  
  • 0

Konferencija “Otvorena Hrvatska – Partnerstvo za otvorenu vlast kao okvir za nove napore u transparentnosti i otvorenosti u RH” održat će se 26. ožujka  s početkom u 10 sati na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagre... read more

  •  
  • 0

Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus iz Splita organizira predstavljanje prve godine provedbe i rezultata regionalnog projekta “Acquis za civilno društvo na Balkanu: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društ... read more

  •  

                U Karlovcu je održan 8. Nacionalni susret o beskućnicima u organizaciji Udruge Milosrđe iz Karlovca. Susret je započeo u Gradskoj vijećnici Grada Karlovca gdje su se predstavnici grada, županije, Ministarstva socijalne polit... read more