Skip to content

ACF- Završna konferencija projekta

14. studenoga 2023. održana je završna konferencija projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj“.

Na konferenciji pod nazivom “Izazovi u provedbi Akcijskog plana provedbe europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj” predstavljene su aktivnosti i rezultati projekta „Jačanje kapaciteta OCD-a u implemenataciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj“  i održana su stručna predavanja stručnjaka s Pravnog fakulteta u Zagrebu s Katedre za socijalnu poltiku o pojedinim načelima ESSP-a posebice načelima vezanim za obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje i dugotrojanu socijalnu skrb za starije osobe.

Dio konferencije bila je i panel rasprava “Izazovi organizacija civilnog društva u provedbi Akcijskog plana provedbe europskog stupa socijalnih prava na lokalnim razinama ”.Moderator je bio  prof. dr. sc. Gojko Bežovan, panelisti su bili: Nikolina Bertol iz Mreže udruga ZAGOR, Mirna Makovac iz Agencije lokalne demokracije Sisak, Zvonko Mlinar iz Hrvatske mreže za beskućnike i Lea Milošić Dude iz Udruge „MI“ Split.  Kroz panel raspravu dionici iz različitih regija raspravljali su o izazovima i mogućnostima u  provedbi Akcijskog plana provedbe europskog stupa na lokalnim razinama.

Projekt “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Skip to content