Skip to content

ACF- Edukacija jačanja vještina govorništva s ciljem snažnijeg zagovaranja

21.04.2023. proveli smo Edukaciju jačanja vještina govorništva i zagovaranja. Kroz edukaciju, voditeljica Andrea Vodanović upoznala nas je s procesom rada institucija Europske unije te dala praktične savjete za zagovaranje i javne nastupe.

Sudionicima je detaljno objašnjen proces donošenja odluka od razine Europske unije do nacionalne razine. Pri tome, naglasak je stavljen na zagovaranje koje, s obzirom na prirodu procesa, mora započeti na razini Europske unije, a ne na nacionalnoj razini. Voditeljica edukacije je usmjerila sudionike kako komunicirati s institucijama EU, kome se obratiti i kako se predstaviti pri obracanju. Bilo je riječi i o tome kako lobirati kroz medije- kako im se obratiti, kada i s kojim porukama.

U posljednjem dijelu edukacije, jačane su vještine govorništva sudionika. Kroz praktične primjere, skrenuta im je pažnju na to kako se komunicirati u javnom prostoru, kako skrenuti pažnju na problem, odnosno sadržaj koji žele prenijeti.

Projekt “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Skip to content