Skip to content

ACF- Regionalna edukacija u Splitsko-dalmatinskoj županiji

20. lipnja 2023. provedena je posljednja u nizu regionalnih edukacija kojima je cilj bio informirati i zainteresirati lokalne dionike za praćenje implementacije Europskog stupa socijalnih prava na lokalnim razinama.

Edukacijom “Izazovi provedbe Europskog stupa socijalnih prava u Splitsko-dalmatinskoj županiji” upoznali smo dionike s Europskim stupom socijalnih prava (ESSP) te s dosadašnjim ishodima projekta.

U sklopu edukacije organizirali smo radionicu i panel stručnjaka kojima smo potaknuli dionike na kritičko promišljanje javnih politika koje se donose te na zagovaranje svojih prava i prava ranjivih skupina s područja županije.

Projekt “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Skip to content