Skip to content

ACF- Regionalna edukacija u Zagrebu

CERANEO je 25.05.2023. u ALGEBRI organizirao edukaciju „Izazovi provedbe Europskog stupa socijalnih prava u Gradu Zagrebu“ s ciljem aktualizacije ove teme. Europski stup socijalnih prava (ESSP) skup je od 20 načela kojima se podupire razvoj socijalne dimenzije Europe. Podijeljen u 3 poglavlja i bavi se jednakim mogućnostima i pristupu tržištu rada, pravednim radnim uvjetima te socijalnom zaštitom i uključenosti. Provedba ESSP-a u Gradu Zagrebu vidi se kao mogućnost smanjenja siromaštva i ostvarenja prava ranjivih skupina. Stručnjaci CERANEO-a, prof. dr. sc. Gojko Bežovan i doc. dr. sc. Danijel Baturina prikazali su dosadašnji napor CERANEO-a u aktualizaciji ove teme. Kao napomene izdvojili su potrebu Grada Zagreba za prikupljanjem statističkih podataka koji su u skladu s europskom statistikom te potrebu razvoja priuštive stambene politike.

Govornici panela, koji je organiziran kroz edukaciju, stručnjaci su s godinama iskustva rada u socijalnoj skrbi. Riječ je o Zdenki Maltar, dipl. socijalna radnica iz Zavoda za socijalni rad- Služba Grada Zagreba, Krešimiru Makviću, prof. soc. pedagog iz SOS Dječjeg sela Hrvatska i Zvonku Erceg, tajniku Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.

Adresirana je neadekvatnost i neusmjerenost trenutnih socijalnih usluga. Kao najveći problem rada sustava socijalne skrbi izdvaja se zakonska ograničenost pri čemu određene skupine korisnika ne mogu ostvariti prava koja su im prijeko potrebna. Posebno je izdvojena činjenica da je većina stambenih zajednica projektno financirana te po isteku projekta određeni dio korisnika ostaje bez usluge smještaja. S druge strane, Grad Zagreb u svojem posjedu ima određeni prostorni kapacitet koji ostaje prazan umjesto da se u njemu zbrinu građani u potrebi. Takvo zbrinjavanje ima višestruke pozitivne učinke- veće stope zaposlenosti, veća ekonomska moć lokalne zajednice, bolja kvaliteta života samog pojedinca i rasterećenje državnog sustava koji brine o ranjivim skupinama. Također, izdvaja se činjenica da je sve veći udio korisnika usluga sustava socijalne skrbi skupina zaposlenih koji na temelju svojeg dohotka nisu u stanju pokriti osnovne troškove života. Sustavno se kasni u pružanju preventivnih usluga te socijalna skrb za neke korisnike postaje „utočište od koljevke pa do groba“ gdje djeca iz alternativne skrbi u odrasloj dobi završavaju kao korisnici zajamčene minimalne naknade ili prihvatilišta za beskućnike. Na pragu toga, izdvaja se da  se velika svota novca troši na institucionalno zbrinjavanje djece umjesto da se radi na razvoju usluga koje bi prevenirale izdvajanje djece te smanjilo potrebu za njihovim institucionalnim zbrinjavanjem te kasnije njihovom ponovnom potrebom za uslugama iz sustava socijalne skrbi u odrasloj dobi.

Kako bi se prekinuo začarani krug siromaštva i stambene isključenosti, kroz panel je izdvojena potreba za međusektorskom suradnjom različitih dionika u Gradu Zagrebu za adekvatno pokrivanje socijalnih potreba građana. Kao glavni zaključak izdvaja se potreba da Grad Zagreb i njegove strukture preuzmu vodeću ulogu u osiguravanju administrativnih kapaciteta i financijskih sredstava kako bi drugi dionici mogli kapacitete uložiti u pružanje adekvatnih socijalnih usluga na dobrobit svih građana.

Skip to content