Skip to content

ACF Sastanak projektnog tima II.

Dana 25.01.2023. održali smo drugi po redu sastanak projektnog tima u okviru projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj“. Na sastanku smo prezentirali napredak projekta uključujući metodologiju praćenja ESSP-a koju smo razvili u sklopu prve aktivnosti projekta. Dogovorili smo hodogram daljnih aktivnosti za nastavak uspješne implementacije projekta.

Projekt “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj” podržan kroz Fond za aktivno građanstvo sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Skip to content