Skip to content

Edukacija o socijalnom marketingu i društvenim mrežama

Uspješno smo educirali partnere na projektu “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj” o vođenju društvenih mreža i suradnji s medijima.

Edukacija je provedena u dva dijela- 12. i 19. prosinca 2023. godine. Na prvom dijelu edukacije voditeljica nas je kroz praktične savjete usmjeravala kako bismo razvili učinkovitu strategiju socijalnog marketinga i povećali vidljivost na društvenim mrežama. U drugom dijelu kroz praktične primjere podučeni smo kako sastaviti efektne, kratke i jasne objave za razne društvene medija te priopćenja za medije.

Projekt “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Skip to content