Skip to content

Prezentacija Društvenog profila grada Zagreba 2015

CERANEO je u suradnji s Gradom Zagrebom, Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Socijalnim vijećem Grada Zagreba u 2015. godini organizirao javno predstavljanje Društvenog profila Grada Zagreba „Odgovori na Izazovi starenja stanovništva“.
Društveni profil Grada Zagreba za 2015. godinu fokusiran je na izazove starenja stanovništva.

Prema informacijama udruga civilnog društva, sve je veći broj starijih osoba koje u uvjetima ekonomske krize ne mogu računati na pomoć obitelji pa im prijeti siromaštvo i socijalna isključenost. Potreba za dugotrajnom njegom je sve veća. Dio starije populacije također je izložen rizicima zlouporabe kada je riječ o sklapanju ugovora o doživotnom i doživotnom uzdržavanju. Riječ je i o informiranju starijih osoba o ostvarivanju ostalih socijalnih prava, posebice onih iz sustava socijalne skrbi.

The Social Profile of the City of Zagreb in 2015 shows the other most challenging trends in the social development of the City in nine areas.

Some of the key trends in the Social Profile of the City of Zagreb in 2015:

The vital statistics of the City of Zagreb are not helped by the data on the aging index, which also increased in 2015 and amounted to 125.4%, which represents an increase of 1.7% if we compare it with last year’s aging index. Also, the data on the natural increase, which in 2015 has a negative sign and amounts to -1.0, while in 2014 it was positive and amounts to 0.1, continues the negative series in the trends that follow the population of the City of Zagreb.

In 2015, the City of Zagreb recorded a positive migration balance between counties (4,420), but a negative migration balance with foreign countries (- 2,88).

In the City of Zagreb, according to data from 2011, there were 19.6% of single-parent families, while Croatia had 17.1% in this regard. Of the total number of single-parent families, mothers with children accounted for 85.3%, and fathers with children 14.7%.

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, u Gradu Zagrebu bilo je ukupno 86.827 samačkih kućanstava (28,6%), od čega 63,7% (55.347) žena i 36,3% (31.480) muškaraca. Prema istoj listi, osobe od 65 do 85 i više godina čine 39,5% samačkih kućanstava.

Grad Zagreb je u 2015. godini prvi put od 2008. godine zabilježio pad stope registrirane nezaposlenosti. I dalje je prisutan negativan trend najvećeg udjela stanovništva u dobi od 25 do 29 godina (12,8%) u strukturi nezaposlenih osoba. u Gradu Zagrebu.

Prosječna mjesečna plaća u Gradu Zagrebu u 2015. godini iznosila je 6.705 kuna, dok je u 2014. godini iznosila 6.465 kuna. Najviše plaće isplaćuju se u djelatnostima financijskog posredovanja/osiguranja (9.112 kuna), a najmanje u području administrativnih i pomoćnih uslužnih djelatnosti (3.694 kune).

Udio osoba s invaliditetom u gradu Zagrebu u 2015. godini iznosio je 11,4%, što je tek nešto niže od prosječne stope za Hrvatsku i svrstava Zagreb među županije s većim udjelom osoba s invaliditetom u stanovništvu.

Podaci za 2015. u odnosu na 2014. pokazuju da je u Gradu Zagrebu povećano korištenje gotovo svih prava iz sustava socijalne skrbi, osim doplatka za pomoć i njegu, smještaja u obiteljski dom (djeca i odrasli) i smještaja u dom socijalne skrbi. (djeca i odrasli). Najizrazitije je poraslo korištenje prava na zajamčenu minimalnu naknadu (za 15,6%) i prava na jednokratnu naknadu (za 9,5%).

Usporedimo li podatke za 2015. godinu s podacima za 2014. godinu, vidljivo je kako se smanjio broj korisnika 8 prava i usluga koje Grad Zagreb pruža građanima. Značajno je smanjen broj korisnika ljetovanja djece (za 48,3%), dok je smanjen broj korisnika prava na besplatnu mjesečnu/godišnju pokaznu kartu (za 67,5%) i broj korisnika pomoći za ogrjev (za 40,6%). značajno porasla.

Za programe/projekte udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba u 2015. godini (preko Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskog ureda za zdravstvo, Gradskog ureda za branitelje i Gradskog ureda za obrazovanje) izdvojeno je ukupno 20.445. , Kultura i sport). 191,71 kn, što predstavlja smanjenje od gotovo 20% u odnosu na prošlogodišnji iznos (25.243.644,45 kn).

Preuzmi pdf

Skip to content