Skip to content

Socijalna slika grada Zagreba za 2019. i 2020.

Socijalno vijeće Grada Zagreba i CERANEO objavili su Socijalnu sliku Grada Zagreba za 2019. i 2020. pod nazivom „Izazovi nošenja sa socijalnim učinkom COVID-19 krize i potresa u Gradu Zagrebu“. Socijalna slika zbir je socijalnih indikatora kvalitete života građana.

Ovogodišnja slika naglasak stavlja na izazove nošenja sa socijalnim učinkom corona krize. Predstavljena je na Velesajmu, u Zagrebu.

Preuzmi pdf

Skip to content