Skip to content

Sudjelovanje u panelu stručnjaka

15. ožujka 2022. CERANEO, Hrvatska mreža za beskućnike i Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade organizirali su panel „Pomoć mladima u riziku“.

Govornici panela bili su:

Sara Dželalija, magistra socijalnog rada, CERANEO

Tina Debeljak, magistra socijalnog rada, Hrvatska mreža za beskućnike

Matea Babić, viša stručna savjetnica, Sud Grada Zagreba

Mirka Nikolac, profesorica kineziologije, Vrtić “Mirjam Weiller”

M.Sc. Snježana Šalamon, socijalna radnica, NZJZ “Dr. Andrija Stampar”

Stručnjaci su zaključili da je važno prepoznati potrebe mladih ljudi, uključiti ih u edukacijske programe i prevenirati njihov rizik od siromaštva, beskučništvo i socijalnu isključenost. Kroz panel, CERANEO je prezentirao naše napore u radu s mladim ljudima s posebnim naglaskom na trenutni projekt „A gdje si ti, Reaktivacija i reintegracija neaktivnih mladih u NEET statusu“. Cilj projekta je omogućiti mladima u NEET statusu pristup tržištu rada, posebno je usmjeren ka mladim beskućnicima.

Projekt sufinancira Europska unija kroz Europski socijalni fond.

Za više informacija o projektu, posjetite www.neet.hr.

Skip to content