Skip to content

Konferencija “Usamljenost u EU”

06. lipnja 202. imali smo prilike putem online prijenosa sudjelovati na konferenciji “Usamljenost u Europskoj uniji” u organizaciji Europske komisije u Brusselsu.

Konferencija je obilježila završetak pilot projekta Europskog parlamenta o usamljenosti koji se provodi zajedno s Istraživačkim centrom Europske komisije. Predstavljeni su i rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja usamljenosti na području EU.

Događaj je okupio kreatore politike iz EU-a i nacionalne politike, akademski sektor koji se bavi istraživanjem ove teme, međunarodne organizacija te stručnjake koji rade na poboljšanju kvalitete života.

Tema je osobito značajna za starije osobe, kojih je u Hrvatskoj sve više, a koji osim nedostatnih sredstva za život probleme imaju i u kvaliteti života zbog usamljenosti. CERANEO se temom poboljšanja kvalitete života starijih bavi kroz trenutni projekt “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj” putem kojeg zagovara primjerene mirovine te kvalitetnu dugotrajnu skrb za starije.

Projekt “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Skip to content