Skip to content

Radionice na temu dobre vladavine

CERANEO i Pravni fakultet u Zagrebu organizirali su online radionicu naziva „Koncept dobre vladavine u razvoju i provedbe politika“. Radionicu je proveo prof. dr. sc. Gojko Bežovan kroz projekt SUSTINEO- Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost; aktivnost- razvoj smjernica za razvoj politika utemeljenih na dokazima.

Kroz radionicu, profesor Bežovan je objasnio svoj pogled na prijevod riječi gouvernance koja se većinom prevodi kao upravljanje. Profesor Bežovan predlaže da je značanje riječi upravljanje management te da bi se riječ gouvernance trebala prevoditi kao vladavina. Termin gouvernance ne znači menadžment nego vladavina koja uključuje strukture, procese, mehanizme i strategije koje se događaju u interakciji između formalnih institucija i civilnog društva.

U kontekstu europskog nasljeđa dobre vladavine, govorilo se o povjerenju u društvo te potrebi za razvoj i jačanje socijalnog kapitala. Navedeno će biti baza za daljnje definiranje metoda socijalnih i drugih politika u kontekstu dobre vladavine.

Nositelj projekta u sklopu kojeg se provode aktivnosti je ODRAZ- Održivi razvoj zajednice. CERANEO je jedan od partnera u provedbi projekta.

Skip to content