Skip to content

Socijalna slika grada Zagreba 2020. i 2021.

Socijalno vijeće Grada Zagreba i CERANEO u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom objavio je Socijalnu sliku Grada Zagreba za 2020. i 2021. pod nazivom „ Aktualizacija Europskog stupa socijalnih prava u urbanom kontekstu“. Socijala slika skup je socijalnih pokazatelja kvalitete života građana Grada Zagreba.

Ove godine, Slika je usmjerena na socijalne izazove imajući u vidu provedbu Akcijskog plana provedbe ESSP-a.

Preuzmi pdf

Skip to content