Skip to content

Svjetski dan beskućnika 2022.

Kao članica Hrvatske mreže za beskućnike, 10.10.2022. obilježili smo svjetski dan beskućnika pod geslom „Ulica nije dom“. Europski stup socijalnih prava u 19. načelu naglašava da zemlje članice omoguće pristup socijalnim stanovima ili kvalitetnoj pomoći za stanovanje onima kojima je to potrebno; zaštite od deložacija i pruže primjerenu pomoć ranjivim osoba te osiguraju primjerena skloništa i usluge za beskućnike radi promicanja njihove socijalne uključenosti.

S druge strane, u Hrvatskoj je sve veći broj beskućnika i osoba iz siromašnih i socijalno isključenih skupina koji se nalaze u riziku od beskućništva i koje preko noći mogu završiti na ulici. Posebno se to odnosi na žrtve obiteljskog nasilja, mlade koji izlaze iz alternativne skrbi, povratnike iz pravosudnih i zdravstvenih ustanova, izbjeglice i azilante, osobe s psihičkim i intelektualnim poteškoćama, starije osobe i druge socijalno ugrožene skupine.

Jučer smo se zajedno s drugim članicama mreže okupili na Glavnom kolodvoru gdje je najveća koncentracija beskućnika u Zagrebu kako bismo apelirali na donositelje odluka da je vrijeme da se u Republici Hrvatskoj počne sustavnije skrbiti o beskućnicima krpu primjenu Europskog stupa socijalnih prava.

Trajniji utjecaj na ovu problematiku pokušavamo ostvariti kroz projekt „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj“ koji nastoji osnažiti relevantne dionike za implementaciju već spomenutog Europskog stupa socijalnih prava. Navedeni projekt je “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj” podržan kroz Fond za aktivno građanstvo sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Skip to content